• واحد فروش : 43 92 36 22 -021
  • ارتباط با ما

مالترون

WATER FLOW SWITCH (سری SJ)

امتیاز کاربران

دریافت کاتالوگ

SIGHT GLASS FLOW CONNECTION

امتیاز کاربران

به منظور چک کردن جریان آب و پر شدن آب لوله ها در نقطه تست مورد استفاده قرار می گیرد و در مسیر خط لوله اصلی نصب می شود.

 

 

 

دریافت کاتالوگ

زیر مجموعه ها

اطفا حریق پایروژن